Gimnazjum Niepubliczne w Podłężu
im. św. Brata Alberta

"Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre przemieniał, niech będzie zawsze uwielbiony."
Św. Brat Albert

Dzisiaj jest 27 dzień roku. Wtorek, 27 Stycznia 2015

Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Niepublicznego Gimnazjum w Podłężu!

Śmiej się, kto może…Data ostatniej edycji: 11/01/2015

Dwie godziny dobrej zabawy, mnóstwo śmiechu, żartów czyli solidna porcja rozrywki na wysokim poziomie- tak można opisać wrażenia gimnazjalistów z Podłęża po obejrzeniu sztuki „Mayday”. Coroczny wyjazd do teatru stał się tradycją naszej szkoły. Od początku istnienia placówki uczniowie podłęskiego gimnazjum raz w roku wybierają się do teatru, aby obejrzeć interesujący spektakl. Sztuka w reżyserii Wojciecha Pokory, przedstawiająca perypetie uczuciowe niepokornego John Smith, spotkała się z żywą reakcją gimnazjalistów i co najważniejsze (sądząc po reakcji młodych widzów) zachęciła do częstszych wizyt w teatrze. Nie tylko w kinie można się świetnie bawić.

John Smith, taksówkarz, usiłuje wybrnąć z pomocą przyjaciela z tarapatów i nieoczekiwanych zbiegów okoliczności, demaskujących jego podwójne życie: w dwóch oddzielnych domach, z dwiema różnymi, równie mocno kochającymi go małżonkami. Smith stacza śmiertelny pojedynek z obiema kobietami, jednym homoseksualistą i komplikującymi jeszcze bardziej sytuację gapowatymi inspektorami policji.

Życzenia z okazji Świąt Bożego NarodzeniaData ostatniej edycji: 21/12/2014

W dzień Wigilii i Bożego Narodzenia
Czego mamy życzyć...?
Płomienia miłości w sercach
By biały opłatek drżał ze wzruszenia,
a nie z lęku i samotności,
wyjaśnienia sporów,
rozwikłania trudnych spraw,
przebaczenia,
gości na progu,
serdecznych łez i uścisków,
światła w mroku zwątpienia,
ciepła w środku zimy,
oraz CZASU
dla rodziny, przyjaciół i siebie...


Radosnych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia a także realizacji wszystkich planów i marzeń w nadchodzącym Nowym Roku

życzy społeczność gimnazjum.

Gwiazdka dla zwierzakaData ostatniej edycji: 21/12/2014

Szkolna organizacja PCK po raz pierwszy w tym roku wzięła udział w konkursie „Gwiazdka dla zwierzaka”. Nazwa akcji szkolnej brzmi „Do serca przytul psa, weź na kolana kota”. Młodzież naszej szkoły żywiołowo poparła akcję zbierając ponad 60kg karmy, którą przekonaliśmy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie ul. Rybna 3. Dziękujemy wszystkim uczniom Szkolna Organizacji PCK

Bądź Świętym MikołajemData ostatniej edycji: 21/12/2014

„Bądź Świętym Mikołajem” to akcja charytatywna, którą organizujemy od początku istnienia naszej szkoły. Zbieramy dowolne datki, które pomogą najuboższym rodzinom z powiatu wielickiego przeżyć święta. W tym roku zebraliśmy 360zł. Część pieniędzy (150zł) przekazaliśmy siostrom Albertynkom. Dziękujemy uczniom za poparcie naszej akcji. Szkolna Organizacji PCK

Góra groszaData ostatniej edycji: 21/12/2014

W naszej szkole odbyła się akcja „Góra Grosza”. Zebrane fundusze będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Serdecznie dziękujemy za włączenie się do tak szczytnej akcji!

Innowacja w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego. Data ostatniej edycji: 05/12/2014

Opis zasad innowacji w Gimnazjum Niepublicznym im. św. Brata Alberta w Podłężu.

Wstęp.
Wybitny niemiecki pisarz epoki romantyzmu napisał: „Ile znasz języków tyle razy jesteś człowiekiem” Kierując się tymi słowami, a także obserwując szybkie postępy w nauce języka angielskiego i chęć uczniów do nauki języków obcych powstał pomysł opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznej w oparciu o autorski program w zakresie nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Program ten wyróżnia odpowiednie dobranie materiału komunikacyjno – gramatycznego, potrzebnego do realizacji założonych celów. Ma on umożliwić uczniom kształtowanie wszystkich sprawności językowych, zarówno receptywnych jak i produktywnych, sprawdzanych na konkursach czy też egzaminach. Stąd też zadania oraz ćwiczenia wybrane na zajęcia dotyczą słuchania, czytania, pisania oraz mówienia. Program skupia się na potrzebach ucznia, tak by jego język był komunikatywny, nie tylko jako uczony w klasie ale też używany poza nią. By rozwijać kompetencje komunikatywne na zajęciach realizowane są różne formy pracy: w parach lub grupach wymagające negocjacji i kooperacji między uczniami; zadań wymagających płynności mówienia, odgrywania ról, podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe. Na zajęciach tworzonych jest wiele sytuacji do porozumiewania się, tak by uczeń był aktywny i używał języka jako środka do wyrażenia wartości, opinii, poglądów. Ważną rolę odgrywa też znajomość kultury danego kraju, czyli wykorzystywanie danej struktury w praktyce, w odpowiednim kontekście. Służy ona też rozbudzeniu zainteresowań krajami niemiecko i angielskojęzycznymi: ich geografią, historią, życiem kulturalnym czy codziennym. Program składający się z wielu elementów bez wątpienia działa na uczniów motywująco, daje poczucie prawidłowego sprawdzenia własnych umiejętności i zwiększa efektywność nauki
I. Określenie rodzaju innowacji: programowo-organizacyjna.
II. Zakres innowacji:
2.1 Innowacja obejmuje zajęcia edukacyjne z języka angielskiego i języka niemieckiego i polega na rozszerzeniu treści programowych tych zajęć.
2.2 Rozwiązania organizacyjne: innowacja ma być organizowana w wybranej grupie językowej uczniów z dwóch klas. Zakłada funkcjonowanie grupy na każdym poziomie. Dla grupy językowej wprowadzony zostanie specjalny plan nauczania uwzględniający w trzyletnim cyklu nauczania:
- dodatkowe 3 godziny języka angielskiego (w ciągu etapu edukacyjnego 12 godzin)
- dodatkowe 4 godziny języka niemieckiego ( wciągu etapu edukacyjnego 9 godzin).
Rekrutacja do grupy, w której będzie prowadzona innowacja będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady powszechnej dostępności. Nabór uczniów do grupy zostanie poprzedzony testami potwierdzającymi stopień zaawansowania znajomości języka angielskiego
2.3 Czas realizacji innowacji: rozpoczęcie listopad 2014 i zakończenie czerwiec 2017. Rozkład wyżej wymienionych godzin na poszczególne lata przewiduje zwiększenie liczby obowiązkowych godzina dla ucznia o maksymalnie 2 godziny tygodniowo na każdym etapie.
III. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane.
3.1 Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji na rynku pracy i oczekiwań rodziców związanych dostosowaniem kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego, w którym niezbędna jest znajomość języków obcych.
Cele innowacji:
Celem innowacji jest poprawa jakości pracy szkoły oraz stworzenie zainteresowanym uczniom możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego. Uczniowie mogą w szerszym niż obowiązkowy zakresie nabywać umiejętność czytania ze zrozumieniem, praktycznego wykorzystania znajomości języków obcych w swobodnej komunikacji poprzez udział w konkursach i wycieczkach. Jednym z celów innowacji jest wykorzystanie technologii informatycznych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności językowych. Podczas realizacji dodatkowych godzin uczniowie będą mieli możliwość zdobycia większej ilości wiedzy oraz zastosowania jej w praktyce. 3.2 Wdrożenie innowacji pozwoli uczniom na lepsze opanowanie znajomości języka angielskiego i niemieckiego przez co zostanie poszerzona jakość pracy szkoły. Uczniowie dzięki rozszerzeniu treści programowych w tym większej ilości ćwiczeń praktycznych będą lepiej przygotowani do egzaminu gimnazjalnego oraz do egzaminów państwowych z języka niemieckiego dla młodzieży „Fit in Deutsch” oraz języka angielskiego ‘First Certificate English”.
IV. Założenia innowacji: Zamianom poddawane są:
1. Program Nauczania Języka Angielskiego przygotowany dla wydawnictwa PEARSON autorstwa Ewy Lewandowskiej , Barbary Marciszewskiej oraz Barbary Czarneckiej-Cichej. Uczniowie objęci innowacją przeszli test poziomujący i uzyskali wynik plasujący ich na poziomie B1(według CEF). Zatem w przyjętym programie zmianie ulega jedynie zakres materiału gramatycznego z zachowania istniejącego zakresu materiału leksykalnego oraz funkcji językowych. Zmiana programu gramatycznego rozbita została na poszczególne klasy. Przewidywane osiągnięcia, wiedza i umiejętności poprzez wprowadzenie nowych treści do programu nauczania: uczniowie będą umieli zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych. Będą potrafili porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka będzie płynna i zrozumiała dla obu stron. Będą potrafili wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych wyborów. Nabędą umiejętność spontanicznego reagowania w sytuacjach nietypowych i nieprzewidywalnych. Będą potrafili również stworzyć własny tekst np. rozprawkę. Zmiany wprowadzone w programie nie wpłyną negatywnie na realizację podstawy programowej. Metody pracy: Realizacja programu opiera się na metodzie komunikatywnej i audioligualnej oraz szeregu technik i strategii, które mają pomóc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności w każdej z czterech sprawności językowych czyli mówieniu, pisaniu, rozumieniu tekstów oraz mowy w różnych sytuacjach. Uczniowie oceniani są systematycznie przy pomocy testów pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji pracy wykonywanej w grupach oraz projektów. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe.
2. Program Nauczania Języka Niemieckiego dla klasy I-III gimnazjum autorstwa Marty Wawrzyniak, który uzyskał pozytywną opinię pani mgr Anny Abramczyk z dnia 13.06.2009r. W ramach innowacji program zostanie poszerzony o wiadomości kulturoznawcze:
- kontakty międzynarodowe,
- konflikty w rodzinie,
- ludzie wokół nas,
- uczucia, emocje, wrażenia,
- media i komunikacja,
- świat wokół nas.

Przewidywane osiągnięcia, wiedza i umiejętności poprzez wprowadzenie nowych treści do programu nauczania: opanowanie założonych celów oraz umiejętność ich twórczego wykorzystania, możliwość łatwego komunikowania się w języku niemieckim oraz prezentowanie swej wiedzy dotyczącej krajów niemieckojęzycznych na innych przedmiotach szkolnych np.: geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i sztuce.
Metody pracy:
Wizualizacja, demonstracja; imitacja (związana z prawidłową wymową); samodzielne dochodzenie do reguł, ich praktyczne zastosowanie; ograniczenie udziału języka ojczystego; ograniczenie roli nauczyciela głównie do funkcji organizatora. Uczniowie oceniani są systematycznie przy pomocy testów pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji pracy wykonywanej w grupach oraz projektów. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe.
V. Uwarunkowania kadrowe i organizacyjne. Szkoła zapewnia spełnienie warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani nauczyciele-twórcy autorskich programów nauczania. Gimnazjum dysponuje odpowiednim sprzętem zwłaszcza komputerowo-interaktywnym.
VI. Uwarunkowania finansowe. Innowacja może być realizowana, ponieważ organ prowadzący szkołę wyraził zgodę na finansowanie dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych.
VII. Ewaluacja innowacji. Ewaluacja innowacji będzie polegać na:
- monitorowaniu realizacji innowacyjnych programów nauczania zgodnie z ich założeniami,
- ocenie przewidywanych osiągnięć uczniów.
W celu przeprowadzenia ewaluacji będą wykorzystane: wyniki klasyfikacji, wyniki egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia w konkursach. Opinie na temat programu innowacyjnego i jego efektów będą zebrane od: rodziców, uczniów. Do zebrania informacji zostaną wykorzystane ankiety, obserwacje, testy, sprawdziany. Wyniki ewaluacji w formie pisemnej zostaną opracowane częściowo po każdej klasie oraz kompleksowo po zakończeniu ewaluacji przez autorki innowacji. Wnioski z prowadzonej innowacji pedagogicznej będą wykorzystane w dalszej pracy szkoły.

Szlachetna paczkaData ostatniej edycji: 01/12/2014

Nasze gimnazjum po raz kolejny przyłączyło się do akcji: Szlachetna Paczka!

W tym roku przygotowujemy pomoc dla pani Marii (26l.) i pana Macieja (30l.) oraz ich dwójki dzieci Małgosi (3l.) i Artura (6l.).

Potrzeby rodziny:

produkty żywnościowe:
herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne, warzywa w puszkach

środki czystości
proszek do prania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, szampon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, mydło/żel myjący

pomoce szkolne
zeszyty, bloki, kredki, farbki, plastelina, papier kolorowy, nożyczki, klej, piórnik, plecak, przybory do pisania

Szlachetna Paczka co roku pokazuje, że rodzice, uczniowie i nauczyciele potrafią wspólnie pomóc i sprawić radość wybranej rodzinie z naszego powiatu.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji.

Zbiórka darów trwa do 10 grudnia 2014 r.

Dary można zostawiać w sekretariacie szkoły.

Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie.

Próbna ewakuacja szkoły.Data ostatniej edycji: 23/11/2014

14 listopada w naszym gimnazjum odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. O godzinie 10 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest parking kościelny. Akcję próbnej ewakuacji zabezpieczali strażacy z OSP Podłęże.Wszyscy zgodnie stwierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy w przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

WieczornicaData ostatniej edycji: 23/11/2014

09.11.2014. przybyliśmy do Inspiro o godz. 15.00 ( niektórzy uczniowie, chcieli jeszcze wcześniej)). Dopracowaliśmy stanowiska, zrobiliśmy próbę generalną, przygotowaliśmy mały biało- czerwony poczęstunek i w pełnej gotowości oczekiwaliśmy na Podłężan. O godzinie 16.30 pojawiły się pierwsze dzieciaki i zaczęło się, wyklejanie flag, malowanie kolorowanek z godłem Polski, żołnierzem- legionistą, rozwiązywanie krzyżówek. Każde stanowisko prowadzone było przez 4-6 gimnazjalistów, dzieci musiały najpierw wykazać się wiedzą dotyczącą naszego kraju, np. sprawdzana była znajomość Hymnu, wierszyk, „ Kto Ty jesteś”, pytania o flagę, o symbole narodowe. Jeśli dzieciakom udało się przejść pomyślnie „ krótki test z polskości” czekała na nie nagroda w postaci dmuchania balonów (oczywiście biało- czerwonych), lukrowanie ciasteczek- flag, wyklejanie flag, nawlekanie biało-czerwonych koralików czy też biało czerwona galaretka, która okazała się hitem tegorocznych warsztatów. ( Zjedzono w sumie 80 galaretek!!!!!!!) Tak bogate w atrakcje warsztaty mogliśmy zorganizować dzięki hojności p. Dyrektor naszej szkoły, wsparciu Inspiro i p. Szczudło z kwiaciarni „Mak” w Podłężu, która przekazała nam bezpłatnie wszystkie materiały florystyczne w kolorach bieli i czerwieni. Po zakończonych warsztatach o godz. 18.00 rozpoczęła się część artystyczna – montaż muzyczno- słowny przygotowany również przez naszych gimnazjalistów. Na scenie znów czekało na nas bardzo miłe zaskoczenie. Uczniowie byli świetnie przygotowani, zarówno prowadzący, jak i osoby śpiewające, recytujące, chór prezentowali się na scenie jak wytrawni aktorzy. Tekstowi mówionemu towarzyszyła ciekawa i oryginalna prezentacja multimedialna. Ostatnim elementem występu było wspólne odśpiewanie „ Piechoty” i „ Legionów” przez artystów i zebranych na sali gości. Myślę, że o wysokim poziomie całego przedsięwzięcia świadczy fakt, że wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach pozostały w Inspiro do końca i uważnie obserwowały, słuchały o wydarzeniach, które zmieniły nasz los i ukształtowały naszą obecną rzeczywistość. Występ ten był też pewnego rodzaju hołdem dla tych, którzy zginęli abyśmy mogli żyć, żyć w wolnej Polsce i pozwolić sobie na zorganizowanie takiej uroczystości.

WieczornicaData ostatniej edycji: 03/11/2014

Społeczność Gimnazjum Niepublicznego im. Św. Brata Alberta w Podłężu zaprasza na Wieczornicę z okazji Święta Niepodległości 09.11.2014 o godz. 18.00 (niedziela) w Domu Kultury Inspiro Podłęże.
W programie:
17.00- warsztaty patriotyczne dla najmłodszych (5-9 lat)
18.00- część artystyczna przygotowana przez uczniów Gimnazjum
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
Serdecznie zapraszamy