Gimnazjum Niepubliczne w Podłężu
im. św. Brata Alberta

"Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało znaczące"
Św. Brat Albert

Dzisiaj jest 329 dzień roku. Środa, 25 Listopada 2015

Imieniny obchodzą: Katarzyna, Erazm, Klemens

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Niepublicznego Gimnazjum w Podłężu!

Drogi Absolwencie!Data ostatniej edycji: 22/11/2015

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet badających losy absolwentów. Ankiety są anonimowe, jednak zależy nam bardzo na rzetelnych, prawdziwych odpowiedziach. To one pozwolą zebrać nam informacje, które mogą wpłynąć na podnoszenie jakości pracy szkoły.


Ankieta 1 dla absolwentów
Gimnazjum Niepublicznego im. św. Brata Alberta w Podłężu
Ankieta jest w całości anonimowa.
Metryczka: Wiek:.................. Płeć:....................
1. W jakiej szkole kontynuujesz/kontynuowałeś naukę po Gimnazjum?
a) Liceum Ogólnokształcące,
b) Technikum,
c) Szkoła Zawodowa,
d) Inna szkoła

2. Czy była to szkoła Twojego pierwszego wyboru
a) Tak
b) Nie

3.Jak obecnie radzisz sobie z nauką w obecnej szkole?
a) Bardzo dobrze
b) Dobrze
c) Raczej dobrze
d) Raczej źle
e) Źle

4. Który przedmiot w nowej szkole sprawia / sprawiał Ci najwięcej trudności?

a) matematyka, g) fizyka,
b) j. polski, h) chemia,
c) historia, i) j. angielski,
d) geografia, j) j. niemiecki,
e) wos, k) inny
f) biologia,

5.Wskaż przedmioty, z których wiedza i umiejętności nabyte w gimnazjum okazały się Ci szczególnie przydatne w szkole średniej?
a) matematyka, g) fizyka,
b) j. polski, h) chemia,
c) historia, i) j. angielski,
d) geografia, j) j. niemiecki,
e) wos, k) inny
f) biologia,
Ankieta 2 dla absolwentów
Gimnazjum Niepublicznego im. św. Brata Alberta w Podłężu

Drodzy Absolwenci!
Ankieta, którą Wam przekazujemy, pomoże nam bliżej poznać Wasze opinie o szkole. Prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać do naszej dalszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.
Metryczka: Wiek:.................. Płeć:....................
1. Czy według Ciebie gimnazjum zapewniło Ci wszechstronną pomoc potrzebną do zaplanowania przyszłości i pomogło Ci w wyborze dalszej drogi życiowej?
a) Tak,
b) Raczej tak,
c) Nie,
d) Raczej nie
e) Trudno powiedzieć

2. Czy oferta Gimnazjum dała Ci możliwość rozwoju zainteresowań?
a) Tak, b) Raczej tak, c) Nie, d) Raczej nie e) Trudno powiedzieć 3. Czy Gimnazjum dobrze przygotowało Cię do dalszego etapu kształcenia? a) Tak,
b) Raczej tak,
c) Nie,
d) Raczej nie
e) Trudno powiedzieć

4. Jak oceniasz atmosferę panującą w Gimnazjum?
a) Bardzo dobrze,
b) Dobrze,
c) Raczej dobrze,
d) Raczej źle,
e) Źle

5. Czy dobrze wspominasz czas spędzony w gimnazjum?
a) Tak,
b) Raczej tak,
c) Nie,
d) Raczej nie
e) Trudno powiedzieć

6. Czy utrzymujesz kontakt z kolegami / koleżankami z Gimnazjum?
a) Tak,
b) Nie
Jeśli TAK, podaj formę kontaktu:
a) spotkania towarzyskie,
b) portale społecznościowe (np. facebook, nk)
c) inne.

7. Czy utrzymujesz kontakt ze Społecznością Gimnazjum?v a) Tak,
b) Nie
Jeśli TAK, podaj formę kontaktu:
a) spotkania z byłymi wychowawcami, nauczycielami, pracownikami szkoły,
b) portale społecznościowe (np. facebook, nk)
c) inne.

SPOTKANIE ABSOLWENTÓWData ostatniej edycji: 19/11/2015

„ Spotkamy się na drodze,
którą kiedyś przemierzaliśmy razem,
aby sobie powiedzieć:
mimo minionych lat brakuje mi Ciebie(…)”


Serdecznie zapraszamy
absolwentów Gimnazjum Niepublicznego w Podłężu, którzy ukończyli szkołę w latach 2013/2014 oraz 2014/ 2015 na spotkanie zorganizowane przez szkołę w dniu 20 listopada 2015 r. w godzinach od 18 do 20 .

Powrót do szkoły to miłe wspomnienia, grono przyjaciół i znajomych oraz lubiani nauczyciele …„ Przeżyjmy to jeszcze raz…”


ZAPRASZAMY

GÓRA GROSZAData ostatniej edycji: 19/11/2015

Cel Góry Grosza pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle , ile może. Zdaniem wielu osób , najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu, bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.


Akcja w naszej szkole potrwa do 4 grudnia !

WIECZORNICAData ostatniej edycji: 19/11/2015

Już po raz kolejny społeczność Niepublicznego Gimnazjum im. Św. Brata Alberta zaprosiła mieszkańców Podłęża na wieczornicę z okazji Święta Niepodległości. Spotkanie rozpoczęła część poświęcona najmłodszym uczestnikom. W trakcie warsztatów patriotycznych, na które zaproszone zostały wszystkie przedszkolaki i dzieci z klas 1-3 z Podłęża uczniowie gimnazjum zapoznawali swoich młodszych kolegów z podstawowymi informacjami dotyczącymi symboli narodowych, bohaterów historycznych i wydarzeń z przeszłości. Gimnazjaliści odpytywali uczestników ze znajomości hymnu polskiego, rozwiązywali przygotowane przez nich krzyżówki patriotyczne oraz przybliżali im postać Józefa Piłsudskiego. Dzieciaki wykonywały również wiele prac plastycznych . Powstawały czapki legionistów (prawie jak oryginały), flagi z bibuły , czerwono-białe bransoletki, filcowe ozdoby, czerwono białe kwiaty z bibuły i tulipany origami, lukrowano ciasteczka w kształcie flag. W tym czasie na mieszkańców Podłęża przed DK Inspiro czekali żołnierz (Gabryś) i krakowianka (Wiktoria), którzy witali gości, wręczając każdemu tekst pieśni ”MY PIERWSZA BRYGADA” z okolicznościowym komentarzem, przewiązany biało czerwoną wstążką. O godzinie 18.00 rozpoczęła się właściwa uroczystość, czyli montaż muzyczno – słowny przygotowany również przez uczniów gimnazjum. Na scenie DK Inspiro ustawieni za brzozowymi krzyżami oplecionymi biało-czerwoną wstęgą, przy zapalonych zniczach, wśród jesiennych dębowych liści , uczniowie prezentowali swe umiejętności aktorsko –wokalne. Padło wiele pięknych słów, zarówno osoby prowadzące jak i recytujący wiersze patriotyczne z należytym zaangażowaniem wypowiedzieli swe kwestie wprowadzając widzów w nastrój zadumy i refleksji. Opisując to wydarzenie nie można pominąć talentów muzycznych naszych uczniów. W tym roku mogliśmy usłyszeć dźwięki fortepianu, akordeonu i gitary, zaś umiejętności wokalne naszych uczennic to już absolutny profesjonalizm. Słowa pieśni patriotycznych tak pięknie wyśpiewane poruszyły serca wszystkich widzów. Przedstawienie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem pieśni „Wojenko, wojenko…….”. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu tych obchodów, i tym którzy od czternastu lat spotykają się z nami, aby wspominać wydarzenia stanowiące najważniejszy symbol wolności narodu polskiego. Swoją obecnością dajemy najlepsze świadectwo i przykład dla młodego pokolenia. Na koniec chciałoby się krzyknąć:

Niech żyje zjednoczona i niepodległa Polska!!!!!!

DO SERCA PRZYTUL PSA, WEŹ NA KOLANA KOTAData ostatniej edycji: 19/11/2015

W tym roku po raz drugi w naszej szkole odbywa się akcja charytatywna "Do serca przytul psa, weź na kolana kota ". Celem akcji jest nie tylko pomoc w postaci rzeczowej najbardziej potrzebującym zwierzakom, ale przede wszystkim przywrócenie im wiary w człowieka, którą to wiarę dawno już utraciły. Codziennie od poniedziałku do piątku będzie można przynosić różnego rodzaju pożywienie oraz akcesoria dla psów i kotów. W sekretariacie będzie lista, na którą należy się wpisać.


Akcja potrwa do 15 grudnia

WieczornicaData ostatniej edycji: 28/10/2015

Społeczność Gimnazjum Niepublicznego im. Św. Brata Alberta w Podłężu
zaprasza na WIECZORNICE z okazji Święta Niepodległości
08.11.2015 o godz. 18.00 (niedziela) w Domu Kultury Inspiro Podłęże
W programie:


16.30- warsztaty patriotyczne dla najmłodszych (5-9 lat)

18.00- część artystyczna przygotowana przez uczniów Gimnazjum wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych


Serdecznie zapraszamy

Budżet Obywatelski 2015Data ostatniej edycji: 30/09/2015

Budżet Obywatelski to wydzielona kwota z budżetu gminnego, o wydaniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Na wprowadzenie takiej formy angażowania mieszkańców w sprawy publiczne zdecydowało się już ponad 80 miast w Polsce.

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego prowadzony był od 1 do 30 czerwca. Złożonych zostało 136 wniosków, z czego pod głosowanie mieszkańców skierowanych zostanie 115. Jednym z nich jest nasz projekt zagospodarowania otoczenia szkoły w tym położenia nawierzchni sportowej na boisku asfaltowym. Wniosek złożyliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową oraz Domem Kultury Inspiro.

Szczegółowy opis naszego wniosku.

O wyborze projektów do realizacji decydują w drodze bezpośredniego, jawnego głosowania mieszkańcy gminy, którzy są zameldowani na terenie gminy Niepołomice oraz najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego będzie możliwy w okresie od dnia 10 października 2015 r. do dnia 18 października 2015 r. do godz. 24:00.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOData ostatniej edycji: 20/09/2015

*każdy ubiegający się o miejsce w Samorządzie Uczniowskim, musi zebrać 10 podpisów osób, które go popierają;
*uczeń kandydujący powinien uzyskać w poprzednim roku nauki co najmniej bardzo dobre zachowanie;
*listy z podpisami należy składać u opiekuna Samorządu Uczniowskiego do dnia 11.09.2015r.;
*każdy kandydat zobowiązany jest przygotować sobie kampanię wyborczą;
*kampania wyborcza będzie trwać od 14.09.2015r. do 18.09.2015r.;
*wybory zorganizowane będą 21.09.2015r.

Terminy zebrań z rodzicami oraz dni otwartychData ostatniej edycji: 20/09/2015

Zebrania z rodzicami godzina 17.00
07.09.2015
16.11.2015
14.01.2016
25.04.2016
Dni otwarte godzina 17.00-18.00
12.10.2015
14.12.2015
07.03.2016
23.05.2016

Życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016Data ostatniej edycji: 30/08/2015

Z okazji nowego roku szkolnego Pani Dyrektor, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły składamy najlepsze życzenia, dużo siły i wytrwałości w pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Niezawodnego zdrowia, twórczej i owocnej pracy, a nade wszystko zadowolenia z efektów działań dydaktyczno-wychowawczych.

Wszystkim Uczniom życzymy, aby każdy kolejny dzień nauki dostarczał tylko pozytywnych emocji, a osiągane przez Was wyniki w nauce, sporcie i innych dziedzinach przynosiły satysfakcję i poczucie samorealizacji. Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły wielu sukcesów, dobrych wyników w nauce, a trzecioklasistom powodzenia na egzaminie gimnazjalnym. Pierwszoklasistom życzymy, by pierwszy dzwonek w nowej szkole otworzył przed Nimi drzwi do intelektualnej, wielkiej przygody, a codzienny wysiłek przynosił jak najlepsze efekty. Niech dzisiejszy dzień będzie dla Was początkiem wielkiej przygody w bezpiecznym i przyjaznym gimnazjum.